Vivenda de 1000 m2 amb l'exterior d'obra vista amb pedra.

Vivenda de 1000 m2 amb l'exterior d'obra vista i pedra.

Vista del letaral desde exteriorVista de front desde l'exterior