Reconeixement de la Cambra de Reus

Diploma de reconeixement
Instant en l'entrega del diploma